Exposanten

Hier geven wij u een korte beschrijving van de mogelijkheden die een exposant heeft om zich in te schrijven voor uw tentoonstelling of clubmatch.

Aanmelden en inloggen
een exposant kan zich gratis aanmelden voor onze website.
Zij voeren eerst hun persoonlijke gegevens in en bepalen zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gebruikersnaam en wachtwoord kunnen zij inloggen op hun eigen beveiligde gedeelte van de website.

Honden
Als de exposant zich op zijn eigen beveiligde website bevindt kan hij eenmalig zijn showhond(en) invoeren met alle gegevens die nodig zijn voor een tentoonstellings inschrijving. Deze gegevens zijn altijd aan te passen met eventuele gewonnen titels.
De exposant kan een onbeperkt aantal honden invoeren.

Inschrijven voor een tentoonstelling
Nadat de exposant zijn honden ingevoerd heeft kan de inschrijving plaatsvinden.
Als de tentoonstelling online is krijgt de exposant een overzicht van alle bij ons aangesloten tentoonstellingen of clubmatches die nog plaats moeten vinden en waarvan de inschrijving nog niet gesloten is.
De exposant kan dan algemene informatie van elke tentoonstelling bekijken. Die algemene informatie bestaat uit de locatie van de tentoonstelling, gegevens van het secretariaat, de dagindeling van de keuringen, de klasseindeling, de prijzen en verdere door de organiserende vereniging aangeleverde informatie.
Ook kan hij de keurmeesterslijst bekijken en contact opnemen, d.m.v. email, met het secretariaat van de tentoonstelling voor eventuele vragen.
Ook kan hij zijn hond(en) inschrijven voor de tentoonstellingen. De exposant krijgt dan een overzicht van zijn eerder ingevoerde honden en kan hij bepalen welke hond(en) hij wil inschrijven voor deze tentoonstelling. Aan de hand van de geboortedatum van de hond kan hij kiezen voor welke klasse hij de hond wilt inschrijven. Hij kan een onbeperkt aantal honden inschrijven. De exposant kan zijn ingeschreven hond niet zelf terugtrekken. Daarvoor zal hij contact op moeten nemen met het secretariaat van de tentoonstelling. Wel kan hij extra's bestellen zoals benches, zich inschrijven voor de koppelklas enz., dit natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden per tentoonstelling.
Als de exposant zijn hond(en) ingeschreven heeft kan hij een overzicht bekijken van zijn inschrijving en krijgt hij een overzicht en een totaal van de inschrijfgelden. Dit bedrag kan dan overgemaakt worden.

Agenda
Iedere bij ons aangemelde exposant heeft een eigen kynologische agenda waarin hij kan zien voor welke tentoonstelling(en) hij zijn hond(en) heeft ingeschreven. Dit is voor de bij ons aangesloten exposanten de bevestiging dat zij hebben ingeschreven. Ook ziet hij op welke datum zijn hond gekeurd wordt. In zijn agenda kan hij ook zien of hij al betaald heeft. Zodra de penningmeester de betaling van een exposant heeft verwerkt, krijgt de exposant dat te zien in zijn agenda.

De exposanten kunnen snel en eenvoudig inschrijven en blijven op de hoogte van hun inschrijvingen en betalingen.
Als exposanten zich bij ons hebben aangemeld om hun inschrijvingen te verzorgen neemt u dat veel werk uit handen. Zij leveren zelf de gegevens aan die nodig zijn voor uw tentoonstelling.